Tarieven


Tarieven

Bewindvoering en Mentorschap 2023

Eenpersoonsbewind
Standaard
• Maandtarief - € 125,53
• Opstartkosten - € 709,06
Problematische schulden
• Maandtarief - € 162,44
• Opstartkosten - € 709,06
Is er eerst budgetbeheer uitgevoerd, dan worden de opstartkosten verlaagd

Meerpersoonsbewind
Standaard
• Maandtarief - € 150,54
• Opstartkosten - € 850,63
Problematische schulden twee personen
• Maandtarief - € 194,81
• Opstartkosten - € 850,63
Is er eerst budgetbeheer uitgevoerd, dan worden de opstartkosten verlaagd

 

Overige werkzaamheden bewindvoering
Eindrekening en verantwoording (Eenpersoons bewind) - € 266,20
Eindrekening en verantwoording (Meerpersoons bewind) - € 319,44
PGB Beheer - € 664,29
Woningontruiming, verkoop of verhuizing - € 442,86
Extra werkzaamheden - € 88,61

Mentorschap
Maandelijkse vergoeding - € 125,53
PGB Beheer - € 664,29
Opstartkosten - € 709,06
Maandelijkse vergoeding bij psychische problematiek (18-23 jaar) -  € 162,44

 

 

De kosten voor de aanschaf van de bankrekening en bankpasjes zijn voor rekening van de cliënt. Alle tarieven zijn incl.  B.T.W Gemiddeld besteden wij 17 uur aan een cliënt per jaar. Voor schuldenbewind komen daar 5 uur bij. Bij mentorschap besteden wij gemiddeld 17 uur per jaar per cliënt, indien er sprake is van psychische problematiek worden er 5 uur extra aan besteed. Bij vrijwillig budgetbeheer worden de uren in overleg afgesproken. Bij een laag inkomen kunnen de kosten van bewind via de bijzondere bijstand van de Gemeente gecompenseerd worden.

Bankrekening Zorgbewind Nederland: NL96 ABNA 0551 4073 60