Mentorschap


Mentorschap, met Zorgbewind Nederland goed geregeld!

Mentorschap, wanneer er meer is dan alleen financiële zorg

De meerwaarde van Zorgbewind Nederland zit hem in het feit dat de expertise verder gaat dan alleen financieel beheer. Voor mensen met een afstand naar de maatschappij door bijvoorbeeld chronische ziekte, ouderdom of andere oorzaken bieden wij een oplossing door te bemiddelen en te begeleiden.

Zo kan er mentorschap aangevraagd worden met hulp en ondersteuning van Zorgbewind Nederland. Omdat wij een brede expertise hebben op het gebied van zorg weten we wat er zoal bij komt kijken. U heeft dan de garantie dat er niets over het hoofd gezien wordt bij het aanvragen van mentorschap.

Wij bieden mentorschap aan in de regio Zwolle en in de regio Enschede.

Mentorschap | Zorgbewind Nederland

Mentorschap, wat houdt dat eigenlijk in?

Mentorschap | Zorgbewind Nederland

Mentorschap is een maatregel die bij een meerderjarig persoon die door een geestelijke of lichamelijke beperking tijdelijk of voor een langere periode niet meer in staat is om zelfstandig zijn belangen van niet-financiële aard te behartigen.
Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld beslissingen op het punt van verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld bij iemand met een niet-aangeboren hersenbeschadiging.
De mentor kan voor de betrokkene rechtshandelingen verrichten die te maken hebben met verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor vertegenwoordigd dan de betrokkene.

 

Een mentor is actief betrokken bij zorg voor de betrokkene

Bijvoorbeeld bij:

Tandartsbehandelingen
De mentor begeleidt betrokkene en houdt toezicht op het wel of niet toepassen van (kostbare) behandelingen.
Huisarts
De mentor begeleidt betrokkene en helpt mee klachten te verduidelijken naar zowel arts als betrokkene.
Zorgverleners
De mentor ziet toe op de kwaliteit van behandelaars en verleende zorg
Medicatie
Meedenken in de keuze van goedkope of duurdere medicijnen.

Wie controleert de mentor?

Op verzoek van de kantonrechter brengt de mentor verslag uit van het mentoraat. Daarbij is hij verplicht om alle gewenste informatie te verstrekken aan de kantonrechter.

 

Bewindvoering | Zorgbewind Nederland

Hoe vraag je mentorschap aan?

Mentorschap kun je aanvragen via de kantonrechter. Je kunt dit zelf doen, maar kunt dit ook laten verzorgen door Zorgbewind Nederland.

Meld je vrijblijvend aan bij Zorgbewind Nederland, wij willen je graag leren kennen en waar mogelijk bijstaan!