Welkom bij Zorgbewind Nederland

Een nieuwe benadering vanuit deskundigheid en betrokkenheid, dat is in het kort Zorgbewind Nederland. Een initiatief van drie ondernemers die hun kennis en expertise inbrengen en er voor zorgen dat Zorgbewind Nederland begeleidt en adviseert op basis van echte ervaring en up to date kennis.

De expertise van deze drie ondernemingen omvatten onder andere de volgende disciplines:

  • advisering en certificering bij (startende) ondernemers binnen de zorgsector
  • begeleiding naar werk voor mensen met een wajong-uitkering of indicatie banenafspraak
  • organisatie en/of levering van zorg aan huis, zowel in diensten als faciliteiten.

Zorgbewind Nederland, bruggenbouwers naar een leefbare toekomst.

Partners | Zorgbewind Nederland

Wat is Bewindvoering, Budgetbeheer en Mentorschap?

Zorgbewind Nederland is door de rechtbank geaccrediteerd tot het uitvoeren van bewindvoering. Bewindvoering in andere woorden: Jouw financiële zaken worden voor je geregeld en je krijgt daarbij actieve begeleiding.  Het is bedoeld als beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. Zo heeft Zorgbewind Nederland de taak om datgene wat onder de bewindvoering valt te administreren/budgetteren en te beheren. Het gaat hierbij om financiële zaken zoals een uitkering of salaris. Maar ook om meubels, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Het komt ook voor dat het bewind alleen gevoerd wordt op één bepaald onderdeel, bijvoorbeeld een woning of PGB. Zorgbewind Nederland  behartigd de financiële belangen voor cliënten die het niet meer zelf kunnen.

Zorgbewind Nederland wil zich onderscheiden van reguliere aanbieders van bewindvoering door naast administratie en beheer actief te zijn in het meedenken en begeleiden van cliënten.  Het doel, een situatie creëren waarin financiële perikelen onder controle zijn, zodat onze cliënten zich volop  kunnen richten op datgene wat echt belangrijk is, een leefbaar en gelukkig leven en weer "mee kunnen doen" in de maatschappij.

Budgetbeheer is vrijwillig. Dit betekent dat de cliënt zelf kan besluiten om het budgetbeheer te beëindigen (opzegtermijn 1 maand). Tenzij budgetbeheer een onderdeel is van een beschermingsmaatregel, schuldhulpverleningstraject Gemeente (minnelijk traject) of WSNP (wettelijk traject). Werkgevers die medewerkers met schulden willen helpen, kunnen ook gebruikmaken van deze dienstverlening. Verder kunnen particulieren zich aanmelden voor budgetbeheer. Een goede samenwerking is hier van belang. Het belang van de zelfredzaamheid van de cliënt staat voorop. Zorgbewind hanteert drie pakketten voor budgetbeheer. We hebben een basis, uitgebreid en totaal pakket. Afhankelijk van de financiële zorg en urgentie wordt gekeken welk pakket het beste bij de cliënt past.

Mentorschap is een maatregel die bij een meerderjarig persoon die door een geestelijke of lichamelijke beperking tijdelijk of voor een langere periode niet meer in staat is om zelfstandig zijn belangen van niet-financiële aard te behartigen. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld beslissingen op het punt van verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld bij iemand met een niet-aangeboren hersenbeschadiging.  De mentor kan voor de betrokkene rechtshandelingen verrichten die te maken hebben met verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor vertegenwoordigd dan de betrokkene.