Budgetbeheer


Zorgbewind Nederland, betrouwbare partner bij budgetbeheer

Budget beheren als extra arbeidsvoorwaarden

Uit onderzoek van het Nibud is gebleken dat 62 procent van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen.

Een werkgever is al snel € 15.000 per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient.

Risico voor de organisatie

Ruim 50 procent van de werkgevers ziet personeel met schulden als een groot risico voor de organisatie.

De kosten zitten met name in het verwerken van het loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies.

Daarnaast kan het bedrijf nog risico lopen vanwege diefstal, fraude en het feit dat personeel met geldproblemen vatbaarder is voor omkoping en chantage.

De belangrijkste resultaten

Een derde van de werkgevers vindt financiële problemen van werknemers een reden een contract niet te verlengen.

Bijna één op de vijf ziet het als een reden voor ontslag.

Meer dan de helft van de werkgevers denkt dat werknemers hiervoor bang zijn.

Driekwart van de werkgevers vindt dat de financiële gezondheid van werknemers een belangrijk onderdeel van het HR-beleid is.

80 procent van de werkgevers wil werknemers met geldproblemen graag ondersteunen.

De werkgever kan een belangrijke rol betekenen in de financiële situatie voor zijn werknemer.

Budgetbeheer is zo’n oplossing.

Dat kan bijvoorbeeld door inzet van een externe Budget-coach.

Met een kortdurend en intensief traject wordt dan een oplossing gezocht voor de financiële situatie van de werknemer.

Het traject bestaat uit drie fasen:

  • Inventarisatiefase: gesprek van ongeveer twee uur bij de werknemer thuis.
  • Adviesfase: de Budget-coach schrijft een adviesrapport met plan van aanpak voor de werkgever en werknemer.
  • Begeleidingsfase: begeleiden van de werknemer door de Budget-coach.

Hoe schakelt u Zorgbewind Nederland in?

Heel eenvoudig, bel ons via ons telefoonnummer 038 – 45 81 051 en wij staan u graag te woord. Wilt u het liever schriftelijk, gebruik dan het contactformulier op onze website, wij reageren zo spoedig mogelijk.

Contact