Home


Welkom bij Zorgbewind Nederland

Een nieuwe benadering vanuit deskundigheid en betrokkenheid, dat is in het kort Zorgbewind Nederland. Een initiatief van drie ondernemers die hun kennis en expertise inbrengen en er voor zorgen dat Zorgbewind Nederland begeleidt en adviseert op basis van echte ervaring en up to date kennis. Zorgbewind Nederland is aangesloten bij het NVVBS.

De expertise van deze drie ondernemingen omvatten onder andere de volgende disciplines:

  • advisering en certificering bij (startende) ondernemers binnen de zorgsector
  • begeleiding naar werk voor mensen met een wajong-uitkering of indicatie banenafspraak
  • organisatie en/of levering van zorg aan huis, zowel in diensten als faciliteiten.

Zorgbewind Nederland, bruggenbouwers naar een leefbare toekomst.

Partners | Zorgbewind Nederland

Wat is Bewindvoering en Mentorschap?

Zorgbewind Nederland is door de rechtbank geaccrediteerd tot het uitvoeren van bewindvoering. Bewindvoering in andere woorden: Jouw financiële zaken worden voor je geregeld en je krijgt daarbij actieve begeleiding.  Het is bedoeld als beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. Zo heeft Zorgbewind Nederland de taak om datgene wat onder de bewindvoering valt te administreren/budgetteren en te beheren. Het gaat hierbij om financiële zaken zoals een uitkering of salaris. Maar ook om meubels, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Het komt ook voor dat het bewind alleen gevoerd wordt op één bepaald onderdeel, bijvoorbeeld een woning of PGB. Zorgbewind Nederland  behartigd de financiële belangen voor cliënten die het niet meer zelf kunnen.

Zorgbewind Nederland wil zich onderscheiden van reguliere aanbieders van bewindvoering door naast administratie en beheer actief te zijn in het meedenken en begeleiden van cliënten.  Het doel, een situatie creëren waarin financiële perikelen onder controle zijn, zodat onze cliënten zich volop  kunnen richten op datgene wat echt belangrijk is, een leefbaar en gelukkig leven en weer "mee kunnen doen" in de maatschappij.

Mentorschap is een maatregel die bij een meerderjarig persoon die door een geestelijke of lichamelijke beperking tijdelijk of voor een langere periode niet meer in staat is om zelfstandig zijn belangen van niet-financiële aard te behartigen. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld beslissingen op het punt van verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld bij iemand met een niet-aangeboren hersenbeschadiging.  De mentor kan voor de betrokkene rechtshandelingen verrichten die te maken hebben met verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor vertegenwoordigd dan de betrokkene.